E Shtunë 08:00-12:00 - E Dielë : Pushim

Hën - Pre 8.00 - 16.00

Telefononi +355 69 37 00 037

 

SILVANA DACI

Mësuese e Gjuhës Angleze

Kryetar i Ekipit lëndor të Gjuhëve dhe komunikimit

PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM

Pervoje 14 vjecare ne mesimdhenie: arsimi parauniversitar privat, si dhe ate univeristar, me kohe te pjesshme ne univeristete private si dhe shteteror.Pergatitje per provimet nderkombetare te ESOL, Cambridge., SAT, GCSE. Njohuri të thella për fushën përkatëse.
Interes dhe gatishmëri konsistente për të hulumtuar dhe aplikuar metoda të reja pedagogjike për të përmirësuar rezultatet e studentëve dhe për t’i motivuar per te qene aktive, proactive dhe recreative. Shkathtësi në zhvillimin e një kurrikule gjuhësore dhe në zgjedhjen e materialeve studimore për studentët. Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe shkrimi, si dhe aftësi analitike.

KUALIFIKIMET DHE ARSIMIMI

Instituti i Studimeve Evropiane, Universiteti i Tiranës
Master i Shkencave në ‘Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në BE’
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës
Master i Shkencave në ‘Mesues i gjuhes angleze’
Kualifilime
Kategoria III (mesues i kualifikuar AML)
Oral examiner in FCE, University of Cambridge , ESOL Examinations
‘ Mesimdhenia dhe te nxenit bazuar ne kompetenca’ (Qendra ‘Faik Konica’)
‘ Perdorimi i TIK ne mesimin e gjuheve te huaja’(Qendra ‘Univers’)
‘ Certifikate per Mesues digjital’ TeachPitch

PSE TES?- Fjala e Mësuesit

Qytetarët e edukuar dhe arsimuar në  ‘Tomorrow’s Education System’, kudo që të ndodhen në të ardhmen, do të kërkojnë më të mirën për veten e tyre dhe do të japin më të mirën nga vetja e tyre!

Disa nga karakteristikat që përbëjnë ‘Tomorrow’s Education System’:

Pjesë e një kompanie edukimi

Drejtues vizionarë

Staf koheziv, i kualifikuar dhe mirëorientuar

Mjedise optimale

After-school

Klimë miqësore

Përfshirje e komunitetit

Kurrikula e zbatuar

Gjuhët e huaja

 

Ne në ‘Tomorrow’s Education System’

 • Shpresojmë të përmirësojmë në mënyrë të dukshme dhe thelbësore komunitetin në të cilin jemi të përfshirë.
 • Edukojmë nxënës që shoqërohen dhe mbështesin njëri-tjetrin drejt një qëllimi të përbashkët – dhe ata e dinë se cili është qëllimi.
 • Edukojmë nxënës që kanë shpresë personale dhe specifike për të ardhmen që ata mund të artikulojnë dhe besojnë dhe të ndajnë me të tjerët.
 • Edukojmë nxënës që mund të empatizojnë, kritikojnë, mbrojnë, dashurojnë, frymëzojnë, krijojnë, dizajnojnë, rivendosin dhe kuptojnë pothuajse çdo gjë .
 • Edukojmë studentë që mund të mendojnë në mënyrë kritike – në lidhje me çështjet e interesit njerëzor, kuriozitetit, artit, zanatit, trashëgimisë dhe më gjerë.
 • Ndihmojë studentët të shohin veten e tyre në lidhje me inkuadrimin e tyre historik, trashëgiminë familjare, kontekstin shoqëror dhe lidhjen globale.
 • Synojmë të ‘ndryshojë mendjen’ përballë tendencave, të dhënave, sfidave dhe mundësive përkatëse.

Kontakto mësuese Silvanën

  Your Email (required)

  Your Message