E Shtunë 08:00-12:00 - E Dielë : Pushim

Hën - Pre 8.00 - 16.00

Telefononi +355 69 37 00 037

 

Page test

CIKLI I MESËM

Programi i ciklit të mesëm të lartë përmban njohuri, shkathtësi, vlera dhe qëndrime të diktuara

AFTERSCHOOL

Synon kontributin në përmirësimin

e procesit edukativ

Programi Afterschool synon të kontribuojë në përmirësimin e procesit edukativ, si brenda shkollës TES, ashtu dhe jashtë saj, duke u fokusuar kryesisht në hapësirat e arsimit jo-formal, duke u bashkërenduar gjithashtu edhe me aktorët e edukimit formal në procesin arsimor.

INFORMACION

Klasa : 10-12

Nr. maksimal i nxënësve në klasë: 24

Disponibel: Çdo Vit

Kohëzgjatja e orës mësimore: 45 minuta

LENDET

GJUHET DHE KOMUNIKIMI

English opens many doors in life and can be your route to a successful future.

SHOQERIA DHE MJEDISI

Understanding of the world develops as children take notice of everything.

MATEMATIKA

English opens many doors in life and can be your route to a successful future.

ARTET

English opens many doors in life and can be your route to a successful future.

SHKENCAT E NATYRES

English opens many doors in life and can be your route to a successful future.

EDUKIMI FIZIK

As babies move through their first attempts at communication amazing things.

PYETJE DHE PERGJIGJE

Why do you need my credit card info?

Magna est consectetur interdum modest dictum. Curabitur est faucibus, malesuada esttincidunt etos et mauris, nunc a libero govum est cuprum suspendisse.

What payment options do you accept?

The upcoming budget for the Chicago Public Schools will rely on $500 million in yet-to-be-enacted pension savings by Illinois, school officials said on Monday.

When will my card be charged?

When looking for home care and caregivers in Sun City, Surprise, El Mirage, Peoria & Phoenix Arizona Senior Care understands receiving quality personal care is a top priority.

Can I change my plan?

Empty section. Edit page to add content here.

Learn from AJAX Pro

Magna est consectetur interdum modest dictum. Curabitur est faucibus, malesuada esttincidunt etos et mauris, nunc a libero govum est cuprum suspendisse.

Learn from 3D Pro

The upcoming budget for the Chicago Public Schools will rely on $500 million in yet-to-be-enacted pension savings by Illinois, school officials said on Monday.

Learn from Photoshop Pro

When looking for home care and caregivers in Sun City, Surprise, El Mirage, Peoria & Phoenix Arizona Senior Care understands receiving quality personal care is a top priority.

Learn from Drawing Pro

Empty section. Edit page to add content here.