E Shtunë 08:00-12:00 - E Dielë : Pushim

Hën - Pre 8.00 - 16.00

Telefononi +355 69 37 00 037

 

PARASHKOLLORI

Programi i parashkollorit përmban njohuri, shkathtësi, vlera dhe qëndrime të diktuara

PARASHKOLLORI

Aplikoni online per ciklin e ulet parashkollor

Pse BLETËZAT?

Staf pedagogjik i kualifikuar për edukimin e fëmijëve dhe me trajnime në fushat e
zhvillimit.
Ambjente mësimore dhe mjete didaktike tërësisht moderne.

Klasa me numër të vogël fëmijësh.
Mundësi zhvillimi të aftësive kreative dhe atyre sociale.
Mësimdhënie edhe në gjuhën Angleze

Edukimi në BLETËZA

Programi i kopshtit tonë është i bazuar në programin e miratuar nga MASR, i testuar në terren, dhe i përshtatur me standardet më të mira bashkëkohore. Programet tona janë planifikuar duke patur nën kujdes nevojat sociale, intelektuale, Fizike dhe emocionale të secilit fëmijë.

Gjithashtu, një rëndësi e veçantë u kushtohet edhe aktiviteteve jashtë kopshtit si: shfaqjet teatrale, ekskursionet dhe vizitat në vende dhe institucione të ndryshme.

FUSHAT E ZHVILLIMIT

Shëndeti, mirëqënia fizike dhe zhvillimi motorik.

Zhivillimi njohës.

Zhivillimi gjuhësor, leximi dhe shkrimi.

Zhvillimi social dhe emocional.

LËNDËT

GJUHET DHE KOMUNIKIMI

English opens many doors in life and can be your route to a successful future.

SHOQERIA DHE MJEDISI

Understanding of the world develops as children take notice of everything.

MATEMATIKA

English opens many doors in life and can be your route to a successful future.

ARTET

English opens many doors in life and can be your route to a successful future.

SHKENCAT E NATYRES

English opens many doors in life and can be your route to a successful future.

EDUKIMI FIZIK

As babies move through their first attempts at communication amazing things.

PYETJE DHE PËRGJIGJE

Why do you need my credit card info?

Magna est consectetur interdum modest dictum. Curabitur est faucibus, malesuada esttincidunt etos et mauris, nunc a libero govum est cuprum suspendisse.

What payment options do you accept?

The upcoming budget for the Chicago Public Schools will rely on $500 million in yet-to-be-enacted pension savings by Illinois, school officials said on Monday.

When will my card be charged?

When looking for home care and caregivers in Sun City, Surprise, El Mirage, Peoria & Phoenix Arizona Senior Care understands receiving quality personal care is a top priority.

Can I change my plan?

Empty section. Edit page to add content here.

Learn from AJAX Pro

Magna est consectetur interdum modest dictum. Curabitur est faucibus, malesuada esttincidunt etos et mauris, nunc a libero govum est cuprum suspendisse.

Learn from 3D Pro

The upcoming budget for the Chicago Public Schools will rely on $500 million in yet-to-be-enacted pension savings by Illinois, school officials said on Monday.

Learn from Photoshop Pro

When looking for home care and caregivers in Sun City, Surprise, El Mirage, Peoria & Phoenix Arizona Senior Care understands receiving quality personal care is a top priority.

Learn from Drawing Pro

Empty section. Edit page to add content here.