E Shtunë 08:00-12:00 - E Dielë : Pushim

Hën - Pre 8.00 - 16.00

Telefononi +355 69 37 00 037

 

MIRËSEVINI NË TOMORROW'S EDUCATION SYSTEM

Ne fokusohemi në edukimin intelektual, fizik, qytetar dhe emocional të brezave të rinj.

TES është një institucion edukimi i strukturuar që mbulon me staf, standarde dhe procedura të mirëpërcaktuara çdo funksion.

TES ofron siguri, rregull dhe disiplinë si pjesë të rëndësishme të edukimit dhe mirëfunksionimit të institucionit.

TES realizon edhe shërbimet e nevojshme ndihmëse si kujdesi mjekësor, kujdesi psikologjik dhe siguria si elemente thelbësore të një institucioni model.

Është një ndërthurje e kurrikulave të plotësuara dhe të integruara me metodologjitë bashkëkohore dhe interaktive.

SHËRBIMET

USHQIM I SHËNDETSHËM

TRANSPORT I SIGURT

KUJDES MJEKËSOR

KUJDES PSIKOLOGJIK

EDUKIMI PAS SHKOLLE

Misionar

Sipërmarrës

Social

Profesionist

Programi Afterschool synon të kontribuojë në përmirësimin e procesit edukativ, si brenda shkollës TES, ashtu dhe jashtë saj, duke u fokusuar kryesisht në hapësirat e arsimit jo-formal, duke u bashkërenduar gjithashtu edhe me aktorët e edukimit formal në procesin arsimor.

Fushat e edukimit në të cilat fokusohet programi i afterschool në TES:

Gjuhët dhe komunikimi

Shkencat dhe teknologjia

Qytetaria dhe mjedisi

Artet

Sport dhe shëndet

Sipërmarrja

MJEDISET

Mjedise mësimore

Standard bashkëkohor dhe cilësi maksimale për mbarëvajtjen e mësimit

Kuzhina

Laboratore

Profesionale, shkencore, të gjuhëve të huaja.

Mensa

Bibliotekë

Letërsi shqipe, e huaj, enciklopedi, fjalorë etj.

Sallë arti

Mjedise sportive

Palestër e mbyllur, sallë fitnesi, fusha sportive.

Sallë aktivitetesh