E Shtunë 08:00-12:00 - E Dielë : Pushim

Hën - Pre 8.00 - 16.00

Telefononi +355 69 37 00 037

 

Sofiona Lakuriqi

SOFIONA LAKURIQI

Sofiona Lakuriqi
 Psikologe

PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM

Pozicioni jetësor i një personi, karakteri i tij, parimet morale dhe pikëpamjet vendosen herët në fëmijëri,ndaj është detyra e secilit prej nesh të ofroj një edukim të denjë. Për punë të suksesshme është e nevojshme njohja e mirë e psikologjisë së zhvillimit të fëmijëve, është e nevojshme të mësosh të perceptosh më të mirën që është tek fëmijët, duke i ndihmuar ata të shohin më të mirën në vetvete. Nuk është e lehtë të jesh model, standard mirësjelljeje, këshillues, të jesh krijues i shpirtit të fëmijës! Por është një peshë e këndshme, e gëzueshme sepse bazohet në dashuri. Detyra ime është të inspiroj, inkurajoj, besoj, mbështes misionin e çdo fëmije, nxënësi, prindi e mësuesi.

Ndjeshmëria, durimi, respekti, etika, komunikimi janë instrumentat në punën time.

KUALIFIKIMET DHE ARSIMIMI

  • Diplomë Bachelor në Psikologji, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale.
  • Master Shkencor në Psikologji Klinike, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale
  • Certifikuar si Terapiste ABA pas përfundimit me sukses të trajnimit “Analiza e sjelljes së aplikuar te     fëmijët me Autizëm”-Fondacioni Fëmijët Shqiptarë.
  • E liçensuar për ushtrimin individual të profesionit. Fusha e kompetencës: Shëndeti Mendor.
  • Përvojë disa vjeçare si psikologe shkolle në arsimin parauniversitar privat.
  • Certifikuar në mënyrë të vazhdueshme në trajnime që lidhen me fushën e shëndetit mendor.