E Shtunë 08:00-12:00 - E Dielë : Pushim

Hën - Pre 8.00 - 16.00

Telefononi +355 69 37 00 037

 

Orari i qëndrimit të nxënësve në shkollë është prej orës 8:00 deri në 15:30.

Pas cdo ore mësimi nxënësit kanë 5 minuta pushim. Pas orës së tretë pushimi zgjat 20 minuta. Nxënësit konsumojnë në shkollë mëngjesin në orarin 08:00 – 08:30 dhe drekën në orarin 13.40 – 14.10 Në orarin mësimor janë përfshirë  edhe orë studimi, të cilat ju shërbëjnë mësuesve për punë individuale me nxënësit sipas nevojës.

Më poshtë është organizimi ditor në një nga klasat e gjimnazit.

KLASA  XII

ORA E   HËNË E   MARTË E  MERKURË E  ENJTE E   PREMTE
1 E.Fizik Ekonomi Matematikë Fizikë/Kimi/ Histori E.Fizik
2 Letërsi/A.Pamor/ Gj.Gjermane/Biologji Teknologji/ Biologji/Sociologji Ekonomi Gj.Angleze Gj.Angleze
3 Gj.Shqipe Gj.Shqipe Gj.Angleze Letërsi/A.Pamor/           Gj. Gjermane/Biologji Ekonomi
4 Matematikë E.Fizik Fizikë/Kimi/ Histori Matematikë Fizikë/Kimi/ Histori
5 Fizikë/Kimi/ Histori Matematikë Gj.Shqipe Matematikë Matematikë
6 TIK Komp. e nxënësve   Modul Teknologji/ Biologji/Sociologji TIK Gj.Shqipe
7 O.Edukative