E Shtunë 08:00-12:00 - E Dielë : Pushim

Hën - Pre 8.00 - 16.00

Telefononi +355 69 37 00 037

 

Orari mësimor

Orari i qëndrimit të nxënësve në shkollë është prej orës 8:00 deri në 15:30.

Pas cdo ore mësimi , nxënësit kanë 5 minuta pushim. Pas orës së tretë pushimi zgjat 20 minuta. Nxënësit konsumojnë në shkollë mëngjesin në orarin 08:00 – 08:30 dhe drekën në orarin 13.40 – 14.10 Në orarin mësimor janë përfshirë  edhe orë studimi, të cilat ju shërbëjnë mësuesve për punë individuale me nxënësit sipas nevojës.

 Fusha/LëndëtIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
1Gjuhët dhe Komunikimi1212109910101010
1.1Gjuhë shqipe886555555
1.2Gjuhë e huaj e parë (Anglisht)444445555
1.3Gjuhë,huaj dytë (Gjermanisht)         
2Matematikë444444444
3Shkencat e Natyrës111222466
3.1Dituri Natyre11122    
3.2Fizikë     1222
3.3Kimi       22
3.4Biologji     1222
4Shoqëria dhe Mjedisi111223555
4.1Edukim për shoqërinë11       
4.2Qytetari  1111111
4.3Histori   111222
4.4Gjeografi     1222
5Arte22.5322.53222
5.1Muzikë111111111
5.2Art Pamor111111111
5.3Kërcim 0.51      
5.4Teatër    0.51   
6Edukim fizik, Sporti dhe Shëndeti333333333
7Teknologji dhe TIK   222111
7.1TIK   111111
7.2Aftësim Teknologjik   111   
8Kurrikula me Zgjedhje334442222
8.1VJK1122     
8.2Gj,Huaj dytë Gjermanisht    22222
8.3Cambridge Matematikë (anglisht)11111    
8.4Cambridge Shkencë (anglisht)11111    
 Totali i orëve mësimore javore.2626/27262828/2929313333