E Shtunë 08:00-12:00 - E Dielë : Pushim

Hën - Pre 8.00 - 16.00

Telefononi +355 69 37 00 037

 

Shkolla ofron këshillim të specializuar dhe individualizuar për të gjithë maturantët që synojnë të vazhdojnë studimet brenda apo jashtë vendit, duke i nxitur ata sidomos të shikojnë të gjitha mundësitë e paraqitura për bursa në universitetet më të mira të huaja.

Plani vjetor i veprimtarive.

  NrVEPRIMTARIAOBJEKTIVATPËRGJEGJËS VEPRIMTARISË  AFATIMJEDISI KU ZHVILLOHET
1.Ngritja e komisionit të këshillimit të karrierësOrientimi nxënësve  drejt prirjeve dhe aftësive specifike të gjithsecilitDrejtoria Stafi i mësuesveTetorNë shkollë
2.Këshillimi psikologjik i vazhdueshëmTë monitorohet  ecuria psikologjike e nxënësve duke parandaluar cdo lloj shqetësimi të mundshëm.Psikologia e shkollës Drejtoria   Shtator   –  QershorNë shkollë
 Prezantimi nga nxënësit, i prirjeve dhe aftësive  personale në një format të caktuar.       (Në trajtën e një esseje)Qartësimi për nxënësit dhe prindërit  i interesave dhe i dëshirave personaleKoordinatorja Mësuesit kujdestar, Prindërit Janar Në shkollë
3.Pjesëmarrje e nxënësve në panairin e shkollave  të larta organizuar nga MASMbledhja e  informacionit nga  universitete  të ndryshme, të cilin mund ta ngjallin interes tek nxënësitDrejtoria Mësuesit kujdestar,Mars  – PrillVendi ku zhvillohet panairi
4.Ofrimi i informacioneve dhe rrugëve për të gjetur këto informacione mbi  mundësitë e regjistrimit dhe të fitimit të bursës në universitete të ndryshme të huajaKrijimi i mundësive optimale për të gjithë maturantët të cilët dëshirojnë të vazhdojnë studimet në universitetet më të mira të huajaDrejtoria Koordinatore e K. Karrierës  Tetor – MarsNë shkollë
5.Njohja e maturantëve me programet e universiteteve që vijnë në shkolle. Vizita të maturantëve në universitete të ndryshme.Prezantime të programeve dhe kushteve specifike të këtyre universiteteveKoordinatore K. Karrierës PrindëritPrillNë shkollë
6.Intervistë orientimi zhvilluar nga një këshillues specialist i ftuar nga shkollaQëllimi i intervistës është t’i ofrojë mundësinë të rinjve të flasin për  planifikimin e karrierës së tyre në një mënyrë ndihmuese dhe të strukturuar.Specialist i ftuar DrejtoriaShkurtNë shkollë