E Shtunë 08:00-12:00 - E Dielë : Pushim

Hën - Pre 8.00 - 16.00

Telefononi +355 69 37 00 037

 

ELDA MEMISHAJ

ELDA MEMISHAJ

elda memishaj
Mësuese e Gjuhës Angleze

PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM


Më pëlqen të motivoj nxënësit e mi dhe ta bëj mësimin një përvojë të këndshme dhe frytdhënëse. Synoj t’u jap nxënësve mundësinë të shprehen lirshëm (jo vetëm gjatë orës së mësimit) në mënyrë që të krijojnë besim dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre komunikuese. Për mua, të mësuarit duhet të lidhet me praktikën dhe me kërkesat e jetës. Orët që do të zhvillojmë së bashku do të jenë interaktive dhe frymëzuese.

KUALIFIKIMET DHE ARSIMIMI


● Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, dega Anglisht,në vitin 2011. Master ne komunikim dhe gjuhë angleze .
● Eksperiencë nderkombetare dhe rajonale në mësimdhënie me metodat e Cambridge
● Prej vitesh ndjek të gjitha trajnimet e ofruara nga Cambridge, Oxford dhe National Geographic Learning etj. në lidhje me mësimdhënien në përgjithësi dhe ne vecanti per lëndët: gjuhë angleze,shkenca ekzakte.