E Shtunë 08:00-12:00 - E Dielë : Pushim

Hën - Pre 8.00 - 16.00

Telefononi +355 69 37 00 037

 

ANILA BARKIÇI

ANILA BARKIÇI

anila barkici
Mësuese e Gjuhës Gjermane

PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM

Unë motivoj nxënësit dhe i inkurajoj ata, të mësojnë në mënyrë të pavarur. Mundohem të jap vlera dhe norma, që mbështesin nxënësin të gjykojë dhe të veprojë në mënyrë korrekte.
Diagnostifikoj kërkesat e të nxënit të nxënësve duke i mbështur dhe duke i këshilluar ata. Përmbledh performancën e nxënësve te mi, në bazë të standarteve transparente të vlerësimit. E kuptoj profesionin tim dhe përgjegjësinë që shoqërohet me të. Punën time e shoh si një detyrë të vazhdueshme mësimore. Synoj të jem udhëheqës, i cili drejton në rrugën e duhur nxënësit e tij, duke mos i detyruar ata, por duke i frymëzuar.

KUALIFIKIMET DHE ARSIMIMI

● Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, dega Gjermanisht.
● Kam ndjekur kurse të ndryshme kualifikimi pasuniversitare në Shqiperi dhe në Vjenë ,Austri, për njohjen dhe studimin e zhvillimit dhe ndryshimet e fundit të gjuhës gjermane.
● Eksperiencë 20 vjecare si mesuese e gjuhës gjermane.
● Njohëse shumë e mirë dhe e çertifikuar ndërkombëtarisht për gjuhën italiane.
● Përgatitje studentësh për mbrojtjen e gjuhes gjermane (Goethe, ÖSD, Telc) nga niveli A1-B2 dhe DAF.

PSE TES?- Fjala e Mësuesit

Një nga shkollat më vizionare duke përzgjedhur si gjuhë të huaj, gjuhën e poetëve, gjuhën e dijetarëve, gjuhën mëmë të popullatës më të madhe në kontinentin evropian.
Doni të edukoni dhe të zgjeroni kufijtë e dijes dhe të kulturës për fëmijën tuaj, silleni në TES, sepse aty do mësojnë gjuhën gjermane, gjuhën zyrtare të Gjermanisë, të Austrisë, të Liechtensteinit dhe po ashtu një nga gjuhët zyrtare të Zvicrës, Belgjikës dhe Luxemburgut.
Në këtë mënyrë fëmija juaj do mundet të komunikojë me 95 milion gjerman në të gjithë Europen dhe me mijëra persona të tjerë njohës të gjuhës gjermane.
TES wartet auf Dich.
.